نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده

  • انتقال و ویرایش بیش از 16000 رکورد فعالیت به سامانه گلستان
  • ثبت بیش از 10000 فعالیت در سامانه گلستان
  • تعریف شیوه نامه پژوهانه
  • محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهانه سال های 90-94
  • لینک فعالیت های ثبت شده درسامانه به پورتال صفحه شخصی اساتید
  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396