نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی امکانات سامانه پژوهشی گلستان

در راستای ارائه اطلاعات مرتبط با خدمات تحقیقاتی، بررسی سوابق پژوهشی اساتید ، ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه و همچنین ارائه خدمات پژوهشی به اساتید برای کسب امتیاز در آیین نامه های ارتقاء ، اعتبار پژوهشی (grant)، فرصت مطالعاتی و سایر موارد مشابه ، لازم است این گونه اطلاعات به نحو شایسته و طبقه بندی شده آماده و در هر لحظه قابل استخراج و استناد باشد. به همین منظور سیستم پژوهشی گلستان جهت جمع آوری و ارائه سوابق مذکور تهیه شده است

مدیریت قوانین و ساختار پژوهشی

 • قابلیت تعریف مجله - نمایه ها و رده موضوعات مجلات معتبر علمی
 • تعریف انواع آیین نامه های پژوهشی (گرنت، ارتقاء، ترفیع، پژوهشگر برتر، تشویقی مقالات و ...)
 • تعریف ثبت مجله جدید توسط استاد
 • تعریف انواع همایش به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع مراکز و گروه های پژوهشی
 • بروزرسانی ضرایب موضوعات نمایه ها
مدیریت گردآوری اطلاعات پژوهشی
 • ثبت اینترنتی انواع فعالیت های پژوهشی توسط کاربر
 • ثبت همکاران به همراه جزئیات مختلف
 • ارسال تصویر مستندات مربوط به فعالیت پژوهشی
 • ثبت انواع طرح پژوهشی - مراحل تصویب شده طرح به همراه جزئیات مختلف - هزینه های طرح پژوهشی با جزئیات مختلف
 • ثبت انواع تالیفات  -  انواع نقد و ویرایش
 • ثبت انواع اختراع، ابداع و آثارهنری
 • ثبت انواع موافقت نامه های پژوهشی
 • ثبت فرصت های مطالعاتی استاد
 • ثبت میزان ارجاعات به مقالات استاد
 • ثبت سوابق آشنایی با زبان های خارجی
 • ارائه کارنامه پژوهشی استاد (CV)
 • مشاهده و چاپ گزارشات لیستی و آماری متنوع به تفکیک موضوع فعالیت
محاسبه امتیاز آیین نامه ها
 • تعریف بندهای آیین نامه به همراه جزئیات لازم (موضوع، ماده، بند و ...)
 • جلوگیری از انتخاب فعالیت هایی که ویژگی های مورد نیاز امتیاز حوزه پژوهشی را ندارند (خارج از تاریخ، استفاده شده قبلی و ...)
 • ثبت امتیاز پست های اجرایی اساتید                                                                    
 • تنظیم نحوه سهمیه بندی امتیاز همکاران فعالیت پژوهشی
 • تنظیم و محاسبه اتوماتیک مبالغ ریالی آیین نامه ها (گرنت، پاداش مقالات و ...) بر اساس پارامترهای مختلف
 • ثبت مبلغ تشویقی فعالیت ها به همراه جزئیات لازم
 • ثبت جزئیات دریافت پایه