نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل

الهام آبانگاه

راهبر سامانه

e.abangah@razi.ac.ir

083-34282772

 19  داخلی  34274601

آذر امیدی

کارشناس مراکز پژوهشی

A.omidi@razi.ac.ir

34277607

میترا اسماعیلی

کارشناس دانشکده کشاورزی

mitraesmaeli@gmail.com

38324816

نسترن بختیاری

کارشناس دانشکده تربیت بدنی

n.bakhtiari@razi.ac.ir

34283274

سمیه دایی چین کارشناس دانشکده علوم   34279305  

لیلا حیرانی

کارشناس دانشکده علوم اجتماعی

leilaheirani@gmail.cpm

38359049

محمدجواد حیدری نژاد

کارشناس دانشکده شیمی

heidarinezhadjavad@yahoo.com

 

بتول رنجبر

کارشناس دانشکده دامپزشکی

 

 

 

نوشین صوفی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

n.soufi@razi.ac.ir

34283905

مژگان صدیقی

کارشناس دانشکده فنی مهندسی

mojgansedighi13@gmail.com

34274536

 

پرستو عزیزی

کارشناس طرح

p.azizi@razi.ac.ir

34277607