انتصاب دکتر یاسر شهبازی به‌عنوان مدیر امور پژوهشی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

انتصاب دکتر یاسر شهبازی به‌عنوان مدیر امور پژوهشی

 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر یاسر شهبازی عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده دامپزشکی را به مدت یکسال به‌عنوان مدیر امور پژوهشی منصوب کرد.