نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کارشناسان

معرفی کارشناسان سامانه

الهام آبانگاه

کارشناس مسئول سامانه

e.abangah@razi.ac.ir

 ۱۹  داخلی  ۳۴۲۷۴۶۰۱

آذر امیدی

کارشناس مراکز پژوهشی

A.omidi@razi.ac.ir

۳۴۲۷۷۶۰۷

میترا اسماعیلی

کارشناس دانشکده کشاورزی

 

۳۸۳۲۴۸۱۶

 

نسترن بختیاری

کارشناس دانشکده تربیت بدنی

 

 

 

میترا جهانگیری کارشناس دانشکده علوم   ۳۴۲۷۹۳۰۵  

لیلا حیرانی

کارشناس دانشکده علوم اجتماعی

leilaheirani@gmail.cpm

۳۸۳۵۹۰۴۹

محمدجواد حیدری نژاد

کارشناس دانشکده شیمی

heidarinezhadjavad@yahoo.com

 

بتول رنجبر

کارشناس دانشکده دامپزشکی

 

 

 

نوشین صوفی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

n.soufi@razi.ac.ir

۳۴۲۸۳۹۰۵

مژگان صدیقی

کارشناس دانشکده فنی مهندسی

mojgansedighi۱۳@gmail.com

۳۴۲۷۴۵۳۶

 

پرستو عزیزی

کارشناس طرح

p.azizi@razi.ac.ir

34277606