تماس با ما

     مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه رازی
     آدرس :کرمانشاه ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، ساختمان کتابخانه مرکزی
     ایمیل ارتباط با کل مرکز :  
contact@razi.ac.ir 
    ایمیل: it.mgr@razi.ac.ir 
    پشتیبان پورتال دانشگاه رازی : webmaster@razi.ac.ir
   
     تلفن:4261101(831)98+
    فکس:
4274595(831)98+