آرشیو

الکترونیک نوری
الکترونیک نوری
در این کتاب سعی شده است تا مفاهیم پایۀ ابزار الکترونیک نوری به زبانی ساده به خواننده بیان شود تا در پایان، خواننده توانایی تجزیه­وتحلیل ساختار‌های متفاوت از ادوات الکترونیک نوری را داشته باشد. الکترونیک نوری به‌واسطۀ کاربرد‌های گسترده­ در...
آماده سازی ورزشکاران جوان
آماده سازی ورزشکاران جوان
عنوان کتاب : آماده سازی ورزشکاران جوان نویسندگان : تئودور ابومها؛ مایکل کاررا ترجمه: دکتر وحید تادیبی؛ علیرضا پاآهو
اصول اقتصاد کشاورزی
اصول اقتصاد کشاورزی
اصول اقتصاد کشاورزی تالیف : آمار جیت سینگ ، آ. ان . سادهو ، جاسبر سینک ترجمه و تلخیص : دکتر مجتبی الماسی جهت تهیه کتاب به سامانه انتشارات دانشگاه رازی مراجعه نمایید
کاتابولیسم گیاهی
کاتابولیسم گیاهی
کاتابولیسم گیاهی ( تنفس گیاهی ) تدوین و گرد آوری : فاطمه غلامیان ، دکتر ناصر کریمی جهت تهیه کتاب به سامانه انتشارات دانشگاه رازی مراجعه نمایید
نگرش فیزیکی به جهان
نگرش فیزیکی به جهان
تالیف : محمد وحید تکوک