آرشیو

جغرافیا و پایداری محیط
جغرافیا و پایداری محیط
نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره 168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس ...
Journal of Applied Research In Water And Wastewater
Journal of Applied Research In Water And Wastewater
Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW) publishes peer-reviewed papers on all aspects of the technology of water and wastewater. Papers are selected by a rigorous peer review procedure with the aim of rapid...
مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
مجلۀ مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران براساس مجوز شمارۀ 116953/3 مورخ 31/5/1391 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره ثبت 76414 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر...
پژوهشنامه ادبیات داستانی
پژوهشنامه ادبیات داستانی
این مجلّه براساس مجوّز شمارۀ 3/117019 مورّخ 1391/5/31 مدیـر کـلّ محتـرم دفتــر سیـاست‎گذاری و برنامه‎ریزی امور پژوهشی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری منتشر می‎شود. نشریۀ پژوهشنامۀ ادبیات داستانی یکی از نشریات دانشگاه رازی است...
Advances in Nanochemistry
Advances in Nanochemistry
Advances in nanochemistry (ANC) is an open access peer-reviewed, multi-disciplinary journal with a publication frequency of 4 issues per year. It reports on fundamental research in all aspects of experimental and theoretical based researches...