مقدمه

برگزاری همایش های علمی به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی جامعه به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته ها و نظریه های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است. 

بدین منظور معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی با تدوین شیوه نامه برگزاری همایش های علمی  راه را برای پژوهشگران  تسهیل نموده است.

 

کارشناس مربوطه: بهاره قیطولی 

تلفن: 34274601 -083 داخلی 17

پست الکترونیک: b.gheytouli@razi.ac.ir

 

 

همایش های آینده

 

 

کنفرانس سالانه فیزیک ایران  

4 تا 6 شهریور 1398

آخرین همایش های برگزارشده دانشگاه رازی

 

 
         
 
         مخاطرات ( 6 و 7 دیماه 1397)

 

 

 

                   

   همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ؛ فرصت ها ،

       چالش ها و چشم انداز (19 آذر 1397)

 

 

 

               

    یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در

       عملیات ایران (12 الی 14 اردیبهشت 1397)

 

 

                     

     همایش بین المللی بزرگداشت جهانی محمد بن زکریای

          رازی (21 تا 22 آذر 1396 )

 

 

 

     

       همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

            (24 مهر 1396)

 

 

 

 

                                        

      دوازدهمین گردهمایی بین المللی  ترویج زبان و

          ادب فارسی (15 تا 17 شهریور 1396)

 

 

 

    شانزدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها

     (26 تا 28 آبان 1394)

 

 

 

همایش ملی اقتصاد مقاومتی

(15 تا 16 اردیبهشت 1394)