ستاد استانی هفته پژوهش

از آغاز برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهارمین هفته آذرماه را "هفته پژ‍وهش و فناوری" نام نهاد. دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه، رئیس دانشگاه رازی بوده و دبیرخانه آن در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مستقر است.

شرح وظایف

 

  1. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان؛
  2. ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با هفته پژوهش و فناوری استان؛
  3. برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های مذکور؛
  4. انتخاب نهایی پژوهشگران و فناوران و مراکز پژوهش و فناوری برتر استان و اعلام به ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری.

اعضا

اعضای ستاد هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه

 رئیس ستاد (استاندار محترم که پیگیری امورات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صورت می­گیرد)؛

  دبیر ستاد (دکتر اعلمی آل‌آقا، رئیس دانشگاه رازی)؛

سایر اعضاء: رؤسای کلیه‌ دانشگاه‌های استان (دانشگاه‌های علوم پزشکی، صنعتی، پیام نور و آزاد اسلامی)، رئیس بنیاد نخبگان استان، رئیس پارک علم وفناوری استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، مدیرکل محیط زیست استان، رئیس مرکز تحقیقات انتظامی استان و شهردار کرمانشاه