دبیرخانه منطقه پنج

در راستای عملیاتی کردن قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب 09/09/1344 و ماده ۲ قانون اصلاح تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 08/05/1353 به منظور فراهم آوردن موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول است و همچنین ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین مدیران، مسئولان و کارشناسان آموزش عالی کشور، ایجاد هماهنگی‌های لازم در امور دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی کشور، تسهیل در برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، مدیریت و صرفه جویی در وقت و هزینه، مراکز آموزش عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی در ۹ منطقه دسته­بندی شدند.

 دانشگاه رازی با دانشگاه­های استان­های کردستان، ایلام، لرستان و .... در منطقه 5 پژوهش و فناوری کشور قرار گرفته‌اند که دبیرخانه آن در دانشگاه رازی مستقر گردید

اعضا

ترکیب اعضا

    دانشگاه آیت‌ الله العظمی بروجردی؛

     دانشگاه ایلام؛

    دانشگاه رازی؛

     دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛

    دانشگاه لرستان؛

     پارک علم و فناوری استان ایلام؛

    پارک علم و فناوری استان کردستان؛

    پارک علم و فناوری استان کرمانشاه؛

    پارک علم و فناوری استان لرستان