معرفی سامانه پژوهشی گلستان

در راستای ارائه اطلاعات مرتبط با خدمات تحقیقاتی، بررسی سوابق پژوهشی اساتید ، ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه و همچنین ارائه خدمات پژوهشی به اساتید برای کسب امتیاز در آیین نامه های ارتقاء ، اعتبار پژوهشی (grant)، فرصت مطالعاتی و سایر موارد مشابه ، لازم است این گونه اطلاعات به نحو شایسته و طبقه بندی شده آماده و در هر لحظه قابل استخراج و استناد باشد. به همین منظور سیستم پژوهشی گلستان جهت جمع آوری و ارائه سوابق مذکور تهیه شده است

مدیریت قوانین و ساختار پژوهشی

 • قابلیت تعریف مجله - نمایه ها و رده موضوعات مجلات معتبر علمی
 • تعریف انواع آیین نامه های پژوهشی (گرنت، ارتقاء، ترفیع، پژوهشگر برتر، تشویقی مقالات و ...)
 • تعریف ثبت مجله جدید توسط استاد
 • تعریف انواع همایش به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع مراکز و گروه های پژوهشی
 • بروزرسانی ضرایب موضوعات نمایه ها
مدیریت گردآوری اطلاعات پژوهشی
 • ثبت اینترنتی انواع فعالیت های پژوهشی توسط کاربر
 • ثبت همکاران به همراه جزئیات مختلف
 • ارسال تصویر مستندات مربوط به فعالیت پژوهشی
 • ثبت انواع طرح پژوهشی - مراحل تصویب شده طرح به همراه جزئیات مختلف - هزینه های طرح پژوهشی با جزئیات مختلف
 • ثبت انواع تالیفات  -  انواع نقد و ویرایش
 • ثبت انواع اختراع، ابداع و آثارهنری
 • ثبت انواع موافقت نامه های پژوهشی
 • ثبت فرصت های مطالعاتی استاد
 • ثبت میزان ارجاعات به مقالات استاد
 • ثبت سوابق آشنایی با زبان های خارجی
 • ارائه کارنامه پژوهشی استاد (CV)
 • مشاهده و چاپ گزارشات لیستی و آماری متنوع به تفکیک موضوع فعالیت
محاسبه امتیاز آیین نامه ها
 • تعریف بندهای آیین نامه به همراه جزئیات لازم (موضوع، ماده، بند و ...)
 • جلوگیری از انتخاب فعالیت هایی که ویژگی های مورد نیاز امتیاز حوزه پژوهشی را ندارند (خارج از تاریخ، استفاده شده قبلی و ...)
 • ثبت امتیاز پست های اجرایی اساتید                                                                    
 • تنظیم نحوه سهمیه بندی امتیاز همکاران فعالیت پژوهشی
 • تنظیم و محاسبه اتوماتیک مبالغ ریالی آیین نامه ها (گرنت، پاداش مقالات و ...) بر اساس پارامترهای مختلف
 • ثبت مبلغ تشویقی فعالیت ها به همراه جزئیات لازم
 • ثبت جزئیات دریافت پایه

معرفی کارشناسان سامانه

الهام آبانگاه

  راهبر سامانه پژوهشی گلستان

e.abangah@razi.ac.ir

083-34274601 

داخلی 19

 

آذر امیدی

کارشناس دانشکده شیمی

A.omidi@razi.ac.ir

34277464

میترا اسماعیلی

کارشناس دانشکده کشاورزی

mitraesmaeli@gmail.com

38324816

نسترن بختیاری

کارشناس دانشکده تربیت بدنی

n.bakhtiari@razi.ac.ir

34283274

لیلا حیرانی

کارشناس دانشکده علوم اجتماعی

leilaheirani@gmail.cpm

38359049

سمیه دایی چین کارشناس دانشکده علوم   34279305  

بتول رنجبر

کارشناس دانشکده دامپزشکی

 

38329015

 

نوشین صوفی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

n.soufi@razi.ac.ir

34283905

مژگان صدیقی

کارشناس دانشکده فنی مهندسی

mojgansedighi13@gmail.com

34274536

 

فرناز کریمی

کارشناس طرح

p.azizi@razi.ac.ir

34277607

 

 

 

اقدامات انجام شده

 • انتقال و ویرایش بیش از 16000 رکورد فعالیت به سامانه گلستان
 • ثبت بیش از 10000 فعالیت در سامانه گلستان
 • تعریف شیوه نامه پژوهانه
 • محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهانه سال های 90-94
 • لینک فعالیت های ثبت شده درسامانه به پورتال صفحه شخصی اساتید
 • انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396
 • محاسبه اعتبار پژوهانه 97-96
 • ثبت هزینه های اعتبار پژوهانه در سامانه
 • تعریف ابلاغیه اعتبار پژوهانه در سیستم
 • تعریف دستورالعمل ترفیع 
 • گروهبندی و محاسبه ترفیع در سامانه
 •  

نشریات معتبر و نامعتبر وزارت علوم