شورای پژوهش وفناوری دانشگاه رازی

شورای پژوهش و فناوری با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیت­های پژوهشی و فناورانه، تدوین خط مشی و تصویب برنامه‌های راهبردی با ایجاد فضایی هماهنگ جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه ایجاد گردیده است

شرح وظایف

 1. همکاری با معاون پژوهش و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه؛
 2. ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به هیئت رئیسه دانشگاه از جمله:
 • بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش در دانشگاه؛
 • هماهنگ ساختن تعلیم و پژوهش در دانشگاه.
 1. مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه؛
 2. بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی؛
 3. همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه؛
 4. تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌‌ مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه؛
 5. فراهم کردن زمینه‌های توسعه فناوری و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه؛
 6. تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت پژوهشگر؛
 7. بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین روش­های پژوهشی؛
 8. پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیئت علمی از نتایج پژوهش­ها برای ارتقای کیفیت آموزش؛
 9. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط؛
 10. بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد؛
 11. تصویب طرح‌های پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرح‌های پژوهشی کاربردی؛
 12. ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تألیف و ترجمه کتاب و نوشتن مقالات پژوهشی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی؛
 13. پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه؛
 14. ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی ویژه؛
 15. تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش­ها برای پیشبرد اهداف علمی و فنی کشور؛
 16. برنامه‌ریزی جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی واجد شرایط.

ترکیب اعضا

اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رازی 

رییس شورا : معاون پژوهش وفناوری دانشگاه : دکتر فرزاد ویسی 

دبیر شورا : مدیر امور پژوهشی دانشگاه :  دکتر کیانوش چقامیرزا

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی : دکتر محمد ابراهیم مالمیر

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی : دکتر محمد عزیزی 

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی : دکتر محمد هاشم نیا 

معاون پژوهشی دانشکده شیمی : دکتر کیومرث بهرامی

معاون پژوهشی دانشکده علوم :دکترحبیب جعفری

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی : دکتر یوسف محمدی فر  

معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی : دکتر عباس مهروان 

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی : دکتر بهمن فرهادی بانسوله 

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه : دکتر سید وهاب الدین مکی 

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  : دکتر علی براتی

رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه : دکتر حمید احمدی 

سرپرست مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه : دکتر سجاد بیاتی 

سرپرست گروه پشتیبانی پژوهش های تقاضا محور : دکتر جواد رستمی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست : دکتر علی اکبر زینتی زاده