شورای پژوهش وفناوری

شورای پژوهش و فناوری با هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری در پیشبرد ارتقاء سطح و کیفیت پژوهش و فناوری، تدوین خط مشی و تصویب برنامه های راهبردی با ایجاد فضایی هماهنگ جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه ایجاد گردیده است. 
ترکیب شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیرارتباط با صنعت دانشگاه
معاونان پژوهشی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشکده و آموزشکده (چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تایید و حکم رئیس دانشگاه
دو تن از میان چهار تن از اعضای هیأت علمی صاحب فعالیتها و آثار پژوهشی و فناوری ارزنده پیشنهادی معاون پژوهشی و فناوری با تایید و حکم رئیس دانشگاه
 

وظایف

 •    همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه؛
 •    ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:
 •     بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه
 •     هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه
 •     مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 •     بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی
 •   همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه
 •    تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط‌ مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه
 •     فراهم نمودن زمینه‌های توسعه فناوری در موسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری دانشگاه
 •     تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
 •    بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی
 •     پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 •    تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
 •    بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد
 •    تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
 •    ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و       نشر آثار علمی
 •   پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
 •    ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه
 •    تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
 •    برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی واجد شرایط

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رازی

رییس شورا:

دکتر سید محمد باقر نجفی 

دبیر شورا:

دکتر یاسر شهبازی 

اعضاء شورا:

دکتر حسن ذوالفقاری

معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر عبدالحسین پرنو

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده تریت بدنی

دکتر محمد هاشم نیا 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی

دکترحبیب جعفری 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم

دکتر سیاوش قلی پور

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اجتماعی

دکتر نسرین رضایی 

معاون پژوهش  فناوری دانشکده شیمی

دکتر عباس مهروان

معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی

دکتر علیرضا بهشتی آل آقا 

معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی

دکتر فرزاد ویسی

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حمید احمدی

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر مهراد  پاک نژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

  دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه