امور پژوهشی

انجام امور خدماتی مربوط به تحقیقات ، راه را برای شکوفایی علوم و فنون هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فن آوری است . مدیریت خدمات پژوهشی می بایست اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق کند و با ایجاد گروههای تحقیقاتی این امر را توسعه و تعمیم دهد . 
اهم فعالیت ها  :
 - تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب 
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط 
- انجام بررسیهای لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و تطبیق آن با نیازهای کشور 
- تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی لازم به واحدهای ذیربط 
- تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای آموزشی و پژوهشی 
 - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف 

مدیران پژوهشی دانشگاه از سال 1372

دکتر مراد پاکنژاد

اسفند1372-شهریور1375

 

دکتر پیمان صالحی

شهریور1375-شهریور1379

 

دکتر محمد  جوشقانی

شهریور1379-بهمن1381

 

دکتر    مسعود   رحیمی

بهمن1381-فروردین1384

 

دکتر سیروس رسولیار

فروردین1384-تیر1384

 

دکتر مسعود اخوان کاظمی

تیر1384-مهر1385

 

دکتر   فریبرز خادم حجتی

مهر1385-اردیبهشت1389

 

دکتر هومن سالاری

اردیبهشت 1389- بهمن 1391

تیر93- آذر 93

 

دکتر علیرضا معرفت 

شهریور 1394 - دی 1396

مدیریت امور پژوهشی

                                                  

                                                                                       

                                                                                 

                             دکتر یاسر شهبازی 

                           مدیر کل امور پژوهشی 

                        دانشیار گروه علوم پایه وپاتو بیولوژی 

                      پست الکترونیک : y.shahbazi@razi.ac.i 

                           تلفن : 34274515-083

 

 

       

                                                                                    مهندس مجید قیطولی

                                                                                 معاون مدیر کل امورپژوهشی 

                                                                               کارشناس ارشد : اصلاح نباتات 

                                                                         پست الکترونیک : M.gheytouli@razi.ac.ir

                                                                                  تلفن : 34274515-083