تعریف علم سنجی

علم سنجی (scientometric)را دانش اندازه گیری علم نامیده اند .  علم سنجی  با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص می کند.

اهداف واحد علم سنجی

 

۱. رصد تولیدات علمی وفناوری دانشگاه 

۲. ارائه گزارشات علم سنجی از عملکرد دانشگاه در حوزه های پژوهشی در بازه های زمانی مختلف 

۳ . بررسی رتبه دانشگاه در ابعاد داخلی وبین المللی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه 

۴. برگزاری کارگاه های مختلف برای اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه ها و مباحث علم سنجی 

۵ . تعیین مقالات داغ وپراستناد دانشگاه 

۶ . تعیین جایگاه واعتبار نویسندگان در حوزه های مختلف 

 

تماس با ما

 

مسئول واحد علم سنجی : زهره بساطی 

تلفن تماس :  34274601-083

پست الکترونیک : zbasati@razi.ac.ir

 

مقالات برتر (داغ وپراستناد ) ونحوه شناسایی آنها

 

مقالات برتر (Top papers) به دو دسته مقالات داغ و مقالات پراستناد تقسیم می شوند . 

 

مقالات داغ ( Hot papers) : 

مقالات داغ مقالاتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار می گیرند .

 

مقالات پراستناد (Highly cited papers) :

مقالات پراستناد مقالاتی هستند که که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک درصد برترقرار می گیرند .

بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه وبرای مقالات پراستناد ده ساله است . 

 

نحوه شناسایی مقالات برتر :

معیار وملاک انتخاب مقالات برتر ( مقالات داغ ومقالات پراستناد ) پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ESI)  است که یکی از محصولات ISI می باشد . در این بخش مقالاتی که در طول دوسال گذشته بیشترین ارجاعات را دریافت کرده اند معرفی می شوند و گاه تحت عنوان مقالات داغ شناخته می شوند .

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC  هر ساله لیست مقالات یک درصد برتر کشور را که از ESI  استخراج شده اعلام می کند .