اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی - display-pageاجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی معاونت پژوهش و فناوری  | 05 مهر 1394     اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی می باشد به گزارش روابط عمومی ، دکتر محمد براهیم اعلمی آل آقا ، سرپرست دانشگاه ، این سخن را در نشست مشترک هیات رییسه و اعضای هیات علمی دانشگاه با نمایندگان وزارت دفاع کشور که در روز یکشنبه 6/2/94 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار گردید بیان نمود و اشاره کرد بستر همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه رازی و وزارت دفاع جهت انجام پروژه های مورد تقاضای این وزارتخانه فراهم است  . وی همچنین افزود ، دانشگاه رازی با دارا بودن بیش از 2500 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و بیش از یکصد دانشجوی مقطع دکتری توانمندی خوبی را جهت انجام پروژه های مورد نیاز وزارت دفاع دارا می باشد که با هدایت و سوق دادن پروپوزال های دانشجویی به سمت پروژه های مورد نیاز این وزارتخانه می توان به این مهم دست یافت . بازدید هیات وزارت دفاع از توانمندی ها و قابلیت های دانشگاه رازی به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز یکشنبه 6/2/94 ، هیاتی از وزارت دفاع از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی و قابلیت های موجود در آنها بازدید به عمل آوردند  . بر پایه این گزارش بازدید تیم مذکور به همراه معاونت پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه از نیروگاه خورشیدی ساخته شده در پردیس دانشگاه و امکانات آزمایشگاهی دانشکده های فنی مهندسی و دانشکده شیمی و گروه های آموزشی مربوطه از جمله گروه مکانیک صورت گرفت .

اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی

معاونت پژوهش و فناوری | 05 مهر 1394

 

 

اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی می باشد

به گزارش روابط عمومی ، دکتر محمد براهیم اعلمی آل آقا ، سرپرست دانشگاه ، این سخن را در نشست مشترک هیات رییسه و اعضای هیات علمی دانشگاه با نمایندگان وزارت دفاع کشور که در روز یکشنبه 6/2/94 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار گردید بیان نمود و اشاره کرد بستر همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه رازی و وزارت دفاع جهت انجام پروژه های مورد تقاضای این وزارتخانه فراهم است .

وی همچنین افزود ، دانشگاه رازی با دارا بودن بیش از 2500 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و بیش از یکصد دانشجوی مقطع دکتری توانمندی خوبی را جهت انجام پروژه های مورد نیاز وزارت دفاع دارا می باشد که با هدایت و سوق دادن پروپوزال های دانشجویی به سمت پروژه های مورد نیاز این وزارتخانه می توان به این مهم دست یافت.

بازدید هیات وزارت دفاع از توانمندی ها و قابلیت های دانشگاه رازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز یکشنبه 6/2/94 ، هیاتی از وزارت دفاع از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی و قابلیت های موجود در آنها بازدید به عمل آوردند .

بر پایه این گزارش بازدید تیم مذکور به همراه معاونت پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه از نیروگاه خورشیدی ساخته شده در پردیس دانشگاه و امکانات آزمایشگاهی دانشکده های فنی مهندسی و دانشکده شیمی و گروه های آموزشی مربوطه از جمله گروه مکانیک صورت گرفت.