اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی


اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی معاونت پژوهش و فناوری  | 05 مهر 1394     اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی می باشد به گزارش روابط عمومی ، دکتر محمد براهیم اعلمی آل آقا ، سرپرست دانشگاه ، این سخن را در نشست مشترک هیات رییسه و اعضای هیات علمی دانشگاه با نمایندگان وزارت دفاع کشور که در روز یکشنبه 6/2/94 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار گردید بیان نمود و اشاره کرد بستر همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه رازی و وزارت دفاع جهت انجام پروژه های مورد تقاضای این وزارتخانه فراهم است  . وی همچنین افزود ، دانشگاه رازی با دارا بودن بیش از 2500 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و بیش از یکصد دانشجوی مقطع دکتری توانمندی خوبی را جهت انجام پروژه های مورد نیاز وزارت دفاع دارا می باشد که با هدایت و سوق دادن پروپوزال های دانشجویی به سمت پروژه های مورد نیاز این وزارتخانه می توان به این مهم دست یافت . بازدید هیات وزارت دفاع از توانمندی ها و قابلیت های دانشگاه رازی به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز یکشنبه 6/2/94 ، هیاتی از وزارت دفاع از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی و قابلیت های موجود در آنها بازدید به عمل آوردند  . بر پایه این گزارش بازدید تیم مذکور به همراه معاونت پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه از نیروگاه خورشیدی ساخته شده در پردیس دانشگاه و امکانات آزمایشگاهی دانشکده های فنی مهندسی و دانشکده شیمی و گروه های آموزشی مربوطه از جمله گروه مکانیک صورت گرفت .

اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی

معاونت پژوهش و فناوری | 05 مهر 1394

 

 

اجرای پژوهش های تقاضا محور در راستای منافع ملی از اولویت های کاری دانشگاه رازی می باشد

به گزارش روابط عمومی ، دکتر محمد براهیم اعلمی آل آقا ، سرپرست دانشگاه ، این سخن را در نشست مشترک هیات رییسه و اعضای هیات علمی دانشگاه با نمایندگان وزارت دفاع کشور که در روز یکشنبه 6/2/94 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار گردید بیان نمود و اشاره کرد بستر همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه رازی و وزارت دفاع جهت انجام پروژه های مورد تقاضای این وزارتخانه فراهم است .

وی همچنین افزود ، دانشگاه رازی با دارا بودن بیش از 2500 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و بیش از یکصد دانشجوی مقطع دکتری توانمندی خوبی را جهت انجام پروژه های مورد نیاز وزارت دفاع دارا می باشد که با هدایت و سوق دادن پروپوزال های دانشجویی به سمت پروژه های مورد نیاز این وزارتخانه می توان به این مهم دست یافت.

بازدید هیات وزارت دفاع از توانمندی ها و قابلیت های دانشگاه رازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز یکشنبه 6/2/94 ، هیاتی از وزارت دفاع از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی و قابلیت های موجود در آنها بازدید به عمل آوردند .

بر پایه این گزارش بازدید تیم مذکور به همراه معاونت پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه از نیروگاه خورشیدی ساخته شده در پردیس دانشگاه و امکانات آزمایشگاهی دانشکده های فنی مهندسی و دانشکده شیمی و گروه های آموزشی مربوطه از جمله گروه مکانیک صورت گرفت.