نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها


 

  •  درجلسه کارگروه تخصصی مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز کرخه و مرزی که درتاریخ ششم خرداد 1399در دفتر مدیر عامل کارگروه برگزار شد، مقرر گردید : ایجاد و تشکیل بانک اطلاعات جامع منابع آب استان از اولویت های مهم کاری در سال جاری باشد.

لینک خبر 

 

  • برگزاری جلسه تخصصی مدیریت بهم پیوسته در حوضه های آبریز کرخه و مرزی در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در تاریخ 21 اردیبهشت 1399

لینک خبر