نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین همایشهای برگزار شده

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات ( 6 و 7 دیماه 1397)

 

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ؛ فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز (19 آذر 1397)

 

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران (12 الی 14 اردیبهشت 1397)

 

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری (24 مهر 1396 )

 

همایش بین المللی بزرگداشت جهانی محمد بن زکریای رازی (21 تا 22 آذر 1396 )

 

دوازدهمین گردهمایی ترویج زبان فارسی (14 تا 17 شهریور 1396)

 

همایش ملی اقتصاد مقاومتی (15 تا 16 اردیبهشت 1394)

 

شانزدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها (26 تا 28 آبان 1394)