نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین همایشهای برگزار شده

آخرین همایشهای برگزار شده


 

 
         
 
                                                           مخاطرات ( 6 و 7 دیماه 1397)

 

  

 

                   

                   همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ؛ فرصت ها ،

                        چالش ها و چشم انداز (19 آذر 1397)

 

 

 

               

               یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در

                    عملیات ایران (12 الی 14 اردیبهشت 1397)

 

 

                     

               همایش بین المللی بزرگداشت جهانی محمد بن زکریای

                     رازی (21 تا 22 آذر 1396 )

 

 

 

     

                  همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

                         (24 مهر 1396)

 

 

 

 

                                        

               دوازدهمین گردهمایی بین المللی  ترویج زبان و

                       ادب فارسی (15 تا 17 شهریور 1396)

 

 

 

               شانزدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها

                     (26 تا 28 آبان 1394)

 

 

 

همایش ملی اقتصاد مقاومتی

(15 تا 16 اردیبهشت 1394)