نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین همایشهای برگزار شده

 

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

( 6 و 7 دیماه 1397)

 

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ؛ فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز

(19 آذر 1397)

 

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

(12 الی 14 اردیبهشت 1397)

 

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

(24 مهر 1396)

 

همایش بین المللی بزرگداشت جهانی محمد بن زکریای رازی

(21 تا 22 آذر 1396 )

 

دوازدهمین گردهمایی ترویج زبان فارسی

(14 تا 17 شهریور 1396)

 

همایش ملی اقتصاد مقاومتی

(15 تا 16 اردیبهشت 1394)

 

شانزدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها

(26 تا 28 آبان 1394)