نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


 

 دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق                                       کاربرگ اطلاعات دانشجو   

 

                                                                                                                                                   ♦ کاربرگ تایید ضرورت انجام طرح   

 

                                                                                                                                                   ♦  کاربرگ رضایت نامه  

 

                                                                                                                                                   ♦ کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال