نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخلاق کار با حیوانات

اخلاق کار با حیوانات


 

  اساسنامه کمیته اخلاق کار با حیوانات در دانشگاه رازی             ♦ کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال 

                                                                                                           ♦ کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال طرح پژوهشی و اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق کار با حیوانات