نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس فوتر - دانشگاه رازی دو

اطلاعات تماس فوتر - دانشگاه رازی دو


  • نشانی: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی، معاونت پژوهش وفناوری

  • تلفن: 34274515-083

  • کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱

  • پست الکترونیکی: research@razi.ac.ir