نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه در خصوص انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا تاریخ 1399/8/1فایل های مربوطه را به مدیر محترم گروه خود تحویل دهند.

 

  • از هر یک از مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی، یک نفر به عنوان دانشجوی برتر دانشکده معرفی خواهد شد؛

 

  • برای ورود به رقابت، چاپ یا پذیرش قطعی حداقل یک مقاله علمی- پژوهشی مرتبط با موضوع پایان نامه یا رساله دوره تحصیلی جاری دانشجو الزامیست و امتیازدهی به کلیه فعالیتهای پژوهشی، مطابق با شیوه‌نامه انتخاب پژوهشگر برتر اعضا هیات علمی دانشگاه رازی سال ١٣٩9 خواهد بود؛

 

  • امکان درخواست حداکثر تا یکسال پس از تاریخ دفاع دانشجو خواهد بود؛

 

  • سایر فعالیتهای پژوهشی دانشجو فقط در صورت مرتبط بودن با پایان‌نامه و یا رساله دوره تحصیلی جاری، حائز امتیاز خواهد بود؛

 

  • یک دانشجو در هر مقطع فقط یکبار به عنوان دانشجوی برتر انتخاب می‌شود؛

 

  • دانشجو نمی‌بایست در هیچ مقطعی از تحصیل سابقه مشروطی و محرومیت انضباطی داشته باشد؛

 

  • دانشجویان متقاضی باید بدون احتساب نمره پایان‌نامه یا رساله حد نصاب میانگین معدل کل ورودی خود را احراز نمایند.