نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا

اعضا


اعضای ستاد هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه

 رئیس ستاد (استاندار محترم که پیگیری امورات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صورت می­گیرد)؛

  دبیر ستاد (دکتر اعلمی آل‌آقا، رئیس دانشگاه رازی)؛

سایر اعضاء: رؤسای کلیه‌ دانشگاه‌های استان (دانشگاه‌های علوم پزشکی، صنعتی، پیام نور و آزاد اسلامی)، رئیس بنیاد نخبگان استان، رئیس پارک علم وفناوری استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، مدیرکل محیط زیست استان، رئیس مرکز تحقیقات انتظامی استان و شهردار کرمانشاه