نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا

اعضا


کمیته امور پژوهش دارای 7 عضو متخصص از حوزه ­های مختلف است که عبارتند از: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی از حوزه دانشگاهی، مدیر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی از حوزه علوم پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از حوزه کشاورزی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت از حوزه صنعت، رئیس پارک علم و فناوری از حوزه پارک علم و فناوری، مدیر مرکز برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری از حوزه خدمات و پشتیبانی و مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا نماینده آن سازمان از حوزه برنامه ریزی