نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز کار نسخه خوانی 800 کتاب و متون قدیمی در کتابخانه مرکزی دانشگاه

آغاز کار نسخه خوانی 800 کتاب و متون قدیمی در کتابخانه مرکزی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اعلام کردند در کتابخانه مرکزی بیش از 800 عنوان نسخه خطی موجود است که برخی از آن ها در یکصد سال اخیر به صورت چاپ سنگی منتشر شده اند که به دلیل مسایل فنی خاص این نوع کتاب ها مشخصات و موضوع آن ها نا معلوم است. وی اعلام کرد در ماه های اخیر زیر نظر انجمن ایرانی تاریخ دانشگاه رازی کار نسخه خوانی جهت تشخیص هویت کتاب و سایر مشخصات آن و ثبت در سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه آغاز شده است و تا کنون 100 نسخه از آن در سامانه ثبت شده و این فعالیت توسط کارشناس معرفی شده از سوی انجمن ایرانی تاریخ ، تا پایان کار ادامه خواهد داشت.

دکتر حمید احمدی با اشاره به اینکه موضوع اکثرکتاب ها در مسایل تاریخی، سفرنامه، مسایل فقهی، مذهبی و طب سنتی است که قدمت نگارش برخی به 250 سال پیش بر می گردد اظهار داشتند  سال ها بعد اکثریت این نسخه ها با جلد چرمی در ایران، هندوستان و اروپا به صورت چاپ سنگی متشر شده است.