اقدامات انجام شده HSE

اقدامات انجام شده HSE


اقدامات به عمل آمده توسط کمیته HSE :

  1. مکاتبه و ملاقات با نمایندگان شرکت های دفع پسماند در شهرستان کرمانشاه، جهت دفع پسماندهای میکروبی و شیمیایی دانشگاه

  2. تهیه و تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در راستای تحقّق الزامات ایمنی در سه طبقه میکروبی، شیمیایی و فیزیکی (کارگاهی)، جهت اجرا در دانشکده ها

  3. مهار نمودن کپسول های گاز آزاد موجود در آزمایشگاهها و کارگاه های سطح دانشگاه

  4. راه اندازی زیرپورتال اختصاصی HSE در پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و درج اخبار و مطالب مربوطه

  5. بازرسی و تعمیر تجهیزات مهمّی که نقص در عملکرد آنها، خطر برای کاربران را به همراه دارد؛ مانند هودهای شیمیایی، هودهای میکروبی و اتوکلاو.

  6. تاسیس واحد تعمیر و نگهداری تجهیزات در دانشگاه رازی و اجرایی نمودن تعمیر تجهیزات معیوب و سیستم برق و ارت آزمایشگاه ها

  7. جذب و بکارگیری نیروهای متخصص موجود در دانشگاه برای آزمایشگاه مرکزی جهت حصول به نتایج دقیق و کالیبراسیون تجهیزات و رعایت تخصصی نکات ایمنی

  8. تعمیر و آماده سازی سوله کارگاهی با رعایت مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  9. الزام آزمایشگاه مرکزی و همه آزمایشگاه های عضو شاعا (130آزمایشگاه) به رعایت مسایل و قوانین HSE

  10. تعمیر و راه اندازی مجدد تجهیزات موجود در راستای تحقق اهداف HSE به شرح ذیل:

مهار و ایمن سازی 55 عدد کپسول آزمایشگاهی ، اجرای برق کشی کامل و استاندارد 4 آزمایشگاه ، تعمیر و چک نهایی 12 عدد انکوباتور، تعمیر و دیجیتال کردن 22 عدد هودازمایشگاهی، تعمیر و چک نهایی 3 عدد انکوباتور CO2، ساخت 5 عدد هود آزمایشگاهی توسط واحد تعمیر و نگهداری ، تعمیر و چک نهایی 4 عدد اتوکلاو بزرگ ، تعمیر و چک نهایی 6 عدد اتوکلاو، تعمیر و بروز رسانی 5 عدد کوره الکتریکی قدیمی با اولویت ایمنی آنها ، تعمیر و چک نهایی 5 عدد رگلاتور کپسول آزمایشگاه ها بویژه گازهای سمی و آتش زا ، تعمیر 15 عدد یخچال آزمایشگاهی و تعمیر 7 عدد UPS