نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده


 
 • انتقال و ویرایش بیش از 16000 رکورد فعالیت به سامانه گلستان
 • ثبت بیش از 10000 فعالیت در سامانه گلستان
 • تعریف شیوه نامه پژوهانه
 • محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهانه سال های 1390-1394
 • لینک فعالیت های ثبت شده درسامانه به پورتال صفحه شخصی اساتید
 • انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396
 • محاسبه اعتبار پژوهانه 1397-1396
 • ثبت هزینه های اعتبار پژوهانه در سامانه
 • تعریف ابلاغیه اعتبار پژوهانه در سامانه
 • تعریف دستورالعمل ترفیع
 • گروهبندی و محاسبه ترفیع سالیانه اساتید
 • محاسبه اعتبار پژوهانه 1398
 • تعریف آیین نامه ارتقاء اساتید در سامانه