نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده سازی ورزشکاران جوان

آماده سازی ورزشکاران جوان


نویسندگان: تئودور ابومها؛ مایکل کاررا

آماده سازی ورزشکاران جوان

عنوان کتاب : آماده سازی ورزشکاران جوان 

نویسندگان : تئودور ابومها؛ مایکل کاررا

ترجمه: دکتر وحید تادیبی؛ علیرضا پاآهو