نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر عبدالحسین پرنو به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی

انتصاب دکتر عبدالحسین پرنو به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی


 
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر عبدالحسین پرنو عضو محترم هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به مدت یکسال به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی منصوب کرد.