نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون جدید پژوهش وفناوری دانشگاه رازی

انتصاب معاون جدید پژوهش وفناوری دانشگاه رازی


 

حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی ، ضمن تقدیر وتشکر از زحمات ارزشمند آقای دکتر جوشقانی ، انتصاب آقای دکتر نجفی به عنوان معاون پژوهش وفناوری دانشگاه رازی را تبریک گفته ، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد .