نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف واحد علم سنجی

 

۱. رصد تولیدات علمی وفناوری دانشگاه 

۲. ارائه گزارشات علم سنجی از عملکرد دانشگاه در حوزه های پژوهشی در بازه های زمانی مختلف 

۳ . بررسی رتبه دانشگاه در ابعاد داخلی وبین المللی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه 

۴. برگزاری کارگاه های مختلف برای اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه ها و مباحث علم سنجی 

۵ . تعیین مقالات داغ وپراستناد دانشگاه 

۶ . تعیین جایگاه واعتبار نویسندگان در حوزه های مختلف