اولویت های تحقیقات کشوری(ارتباط با صنعت)

اولویت های تحقیقات کشوری(ارتباط با صنعت)


نام فایل

  حجم دانلود
دادگستری تهران سال 1394 35 کیلوبایت دانلود
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمایی 158 کیلوبایت دانلود
مرکز ملی فرش ایران 912 کیلوبایت دانلود
مرکز آموزش مدیریت دولتی 71 کیلوبایت دانلود
بورس اوراق بهادار تهران 126 کیلوبایت دانلود
بانک تجارت 145 کیلوبایت دانلود
امور مالیاتی 349 کیلوبایت دانلود
گمرک جمهوری اسلامی ایران 893 کیلوبایت دانلود
سازمان ثبت احوال کشور 314 کیلوبایت دانلود
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 558 کیلوبایت دانلود
مطالعات قرآنی ،کمیسون هماهنگی و توسعه و پژوهش و آموزش عالی قرانی کشور 49٫9 کیلوبایت دانلود
سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) 2٫3 مگابایت دانلود
شرکت های تابعه وزارت نیرو-سال1393 5٫67 مگابایت دانلود
ستاد مبارزه با مواد مخدر سال 1394 20٫8 کیلوبایت دانلود
شرکت آب منطقه ای همدان 37٫9 کیلوبایت دانلود
موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 342 کیلوبایت دانلود
وزارت نیرو-سال1395 2٫93 مگابایت دانلود