نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین اختتامیه دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش برگزار شد

آیین اختتامیه دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مراسم اختتامیه دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش عصر امروز پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
این همایش با محوریت بحث اخلاق در پژوهش به سه مقوله قبل از پژوهش، حین پژوهش، بعد از پژوهش و تخلفات پژوهشی برگزار شد.

دکتر منصور رضایی به تشریح نکات اخلاقی قبل از انجام پژوهش پرداخت و دکتر کیوان الستی رعایت نکات اخلاقی حین پژوهش را بیان کرد.

اخلاق در نشر محور سخنرانی دکتر محمود مرادی و اخلاق در داوری پژوهش نیز محور سخنرانی دکتر ابراهیم افشار بود، اخلاق نقد و پاسخگویی عنوان موضوع سخنرانی دکتر حسن اسلامی در این همایش یک روزه بود.

همچنین در این همایش، کارگاهی تحت عنوان تخلفات پژوهشی و روش‌ها و ابزارهای تشخیص سرقت و تقلب علمی با سخنرانی دکتر چشمه سهرابی و دکتر حمید احمدی برگزار شد.

نشست تخصصی مبحث تخلفات پژوهشی نیز با حضور دکتر حسینی، دکتر گلشنی، دکتر اسلامی، دکتر افشار، دکتر شهبازی و دکتر مرادی برگزار شد.

در آیین اختتامیه این همایش سراسری لوح سپاس به دکتر حسینی، دکتر گلشنی، دکتر اسلامی، دکتر افشار و دکتر مرادی اهدا شد.