آیین نامه نشریات علمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه نشریات علمی

به استحضار دانشگاهیان ارجمند می رساند وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در نامه ای به دانشگاه های سراسر کشور ، آیین نامه جدید نشریات علمی را ابلاغ نموده است . 

آیین نامه نشریات علمی (مصوب سال 1398 )