نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از مرکز اسناد توسعه استان و کرمانشاه شناسی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از مرکز اسناد توسعه استان و کرمانشاه شناسی


به گزارش روابط عمومی جناب آقای دکتر افشین کریمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری به همراه هیات همراه با دکتر اعلمی ریاست دانشگاه و معاونین محترم دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و پس از بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه، از مرکز اسناد توسعه استان و کرمانشاه شناسی نیز بازدید نمود.ایشان اظهار داشتند این مرکز داری منابع غنی از اسناد کرمانشاه می باشد.