نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر امور پژوهشی و مدیر آزمایشگاه مرکزی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر امور پژوهشی و مدیر آزمایشگاه مرکزی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


روز سه­شنبه 27 خرداد ماه آقای دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه آقایان دکترکیانوش چقامیرزا و دکتر میلادکریمیان از محل در نظر گرفته شده برای آزمایشگاه ویروس­شناسی و طرح­های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید به عمل آوردند.

آقای دکتر صحبت بهرامی­نژاد عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص کاشت 361 رقم یولاف از سراسر جهان به منظور انتخاب رقم مناسب استان کرمانشاه و اصلاح آن توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به مشکلاتی که نبود انبار جهت  محصولات کشاورزی برای پردیس به وجود آورده است، مقرر گردید تا در این خصوص بررسی­های لازم صورت گرفته و مکانی جهت احداث انبار در نظر گرفته شود.