نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی " سند الزامات هدفمند سازی پایان نامه¬ها و رساله¬های تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬ها" به منظور فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای سند در دانشگاه رازی

بررسی " سند الزامات هدفمند سازی پایان نامه¬ها و رساله¬های تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬ها" به منظور فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای سند در دانشگاه رازی


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به ابلاغ "سند الزامات هدفمند سازی پایان نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی دانشگاه­ها " ازسوی وزارت عتف به کلیه دانشگاه­ها وموسسات علمی کشور با هدف هدایت پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی (پارسا) به سمت حل مشکلات دستگاه­ها و موسسات اجرایی در بخش دولتی و غیر دولتی، هدایت بودجه­های پژوهشی دستگاه­ها و شرکت­های دولتی و غیر دولتی به پشتیبانی از پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی، تامین کمک هزینه زندگی دانشجویان دوره­های تحصیلات تکمیلی و ایجاد اشتغال بیشتر دانش­آموختگان، به بیان ظرفیت­ها و دورنمای مطلوبی که سند مذکور برای دانشگاه رازی فراهم خواهد نمود، پرداختند.

دکتر فرزاد ویسی در این رابطه اظهار داشتند نظر به اهمیت موضوع، جلسه­ای به منظور بررسی و هم­اندیشی در این زمینه، در روز چهارشنبه 18 تیرماه 1399 با حضور معاون و مدیر پژوهشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر طرح و برنامه، مدیر کارآفرینی، پژوهش­های کاربردی و ارتباط با جامعه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، و همچنین معاونان پژوهشی دانشکده­ها به میزبانی حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه برگزار شد.

ایشان در ادامه افزودند جمع­بندی مباحث مطرح شده درجلسه نشان داد که خوشبختانه از سه سال قبل با اتخاذ سیاست­های مرتبط باهدفمند­سازی پایان­نامه­ها بستر لازم برای اجرای سند فوق الذکر در دانشگاه رازی فراهم شده است. با توجه به وجود ظرفیت­های مناسب در سند ابلاغی و همچنین لزوم اجرای سند در کلیه دانشگاه­ها، مقرر گردید در گام اول کمیته­ای تحت عنوان " کمیته راهبری و سیاست­­گذاری اجرای سند الزامات هدفمند سازی پارسا"، با حضور معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر امور پژوهشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر طرح و برنامه، مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و تعدادی از اعضای هیات علمی با تجربه و صاحب­نظر در حوزه تحصیلات تکمیلی و پژوهش­های کاربردی و تقاضامحور، تشکیل شود. همچنین کارگروهی تحت عنوان " کارگروه تدوین آیین­نامه اجرایی سند الزامات هدفمند سازی پارسا" در اسرع وقت تا 3 ماه آینده، آیین نامه مذکور را آماده نماید. ضمنا مقرر گردید حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ سند، محورهای برنامه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه با مساعدت و ارائه ساز وکار مناسب از سوی معاونان پژوهشی و اجرایی دانشکده­های دانشگاه رازی تدوین شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  درپایان با اشاره به  این که سند ابلاغی از جانب وزارت عتف، ازطریق اتوماسیون برای­کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارسال گردیده است، اظهار داشت امیدواریم بتوانیم از نظرات ارزشمند اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دراین زمینه برخوردار شویم.