برنامه پژوهشی جندی شاپور


برنامه پژوهشی جندی شاپور معاونت پژوهش و فناوری  | 09 خرداد 1395     با سلام، احتراما به استحضار می رساند برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می‌شود و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. برنامه شامل پروﮊه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست‌شناسی است و در صورت پذیرش طرح پیشنهادی، برای تسریع در روند پژوهش مبلغ مشخصی از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای پژوهشگران ایرانی و از طرف موسسه کامپوس فرانس (نماینده فرانسه) برای پژوهشگران فرانسوی پرداخت می‌شود. فراخوان 1395، اولویت های پژوهشی، شرایط شرکت در برنامه و سایر اطلاعات مربوطه در سایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی(CISSC) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (http://www.cissc.ir) قابل دسترسی می باشد. لطفا توجه گردد که بر اساس اطلاعات مندرج در سایت، آخرین مهلت تحویل مدارک روز 3 تیرماه 1395 می باشد.

برنامه پژوهشی جندی شاپور

معاونت پژوهش و فناوری | 09 خرداد 1395

 

 

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می‌شود و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. برنامه شامل پروﮊه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست‌شناسی است و در صورت پذیرش طرح پیشنهادی، برای تسریع در روند پژوهش مبلغ مشخصی از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای پژوهشگران ایرانی و از طرف موسسه کامپوس فرانس (نماینده فرانسه) برای پژوهشگران فرانسوی پرداخت می‌شود.

فراخوان 1395، اولویت های پژوهشی، شرایط شرکت در برنامه و سایر اطلاعات مربوطه در سایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی(CISSC) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (http://www.cissc.ir) قابل دسترسی می باشد. لطفا توجه گردد که بر اساس اطلاعات مندرج در سایت، آخرین مهلت تحویل مدارک روز 3 تیرماه 1395 می باشد.