نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات مشاوره گروهی توسط مرکز TMS دانشگاه

برگزاری جلسات مشاوره گروهی توسط مرکز TMS دانشگاه


مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه، اولین جلسه مشاوره شغلی گروهی را به صورت مجازی با حضور جناب آقای دکتر سهراب دل ­انگیزان، مشاور عالی این مرکز و تعدادی از دانشجویان روز پنج شنبه مورخ 1399/2/4 از ساعت ۲۰ الی ۲۲ برگزار نمود.

 

 

همچنین دومین جلسه مشاوره شغلی گروهی به صورت مجازی با حضور جناب آقای دکتر بیژن رضایی، از مشاوران عالی این مرکز و تعدادی از دانشجویان روز پنج شنبه مورخ 1399/2/11 از ساعت ۲۱ الی ۲۲ برگزار گردید