نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیر واعضای آزمایشگاه مرکزی با معاون پژوهش وفناوری

برگزاری جلسه مدیر واعضای آزمایشگاه مرکزی با معاون پژوهش وفناوری


جلسه اعضای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی در روز دوشنبه 26خرداد ساعت 10 الی 12 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی آقای دکتر فرزاد ویسی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر ویسی، آزمایشگاه مرکزی را ازجوان ترین واحدهای دانشگاهی که دارای پتانسیل بالایی است برشمرد و اظهار داشت با توجه به جایگاه آزمایشگاه مرکزی و شناسایی نقاط ضعف و قوت می توان امکانات و منابع را به بهترین نحو در جهت آینده بهتر پیشبرد.

در این جلسه آقای دکتر کریمیان سرپرست آزمایشگاه مرکزی و آقای دکتر طالبیان مدیر فنی آزمایشگاه مرکزی گزارشی از روند اجرای کارهای انجام شده ارائه دادند. سپس  با کارشناسان در خصوص مسائل آزمایشگاهی و همچنین مشکلات و راه های رفع آنها در جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه مرکزی به بحث نشستند.