نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین رویداد "انتخاب پایان نامه ها با قابلیت تجاری سازی " توسط پارک علم و فناوری در هفته پژوهش

برگزاری دومین رویداد "انتخاب پایان نامه ها با قابلیت تجاری سازی " توسط پارک علم و فناوری در هفته پژوهش


 

پارک علم و فناوری کرمانشاه همزمان با هفته پژوهش و فناوری ، دومین رویداد " انتخاب پایان نامه ها با قابلیت تجاری سازی " را برگزار می کند .