نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه کتاب استانی

برگزاری نمایشگاه کتاب استانی


 

چهاردهمین  نمایشگاه کتاب استانی در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی ( پارک شاهد ) از تاریخ 20 لغایت 25 آبان برپاست . 

در غرفه انتشارات دانشگاه رازی سالن زاگرس منتظر حضور گرمتان هستیم