نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نود وچهارمین جلسه شورای چاپ و نشر دانشگاه

برگزاری نود وچهارمین جلسه شورای چاپ و نشر دانشگاه


نود و چهارمین جلسه شورای چاپ و نشر دانشگاه در تاریخ یکم شهریور ماه 1399 ساعت 9 صبح در فضای باز حوزه معاونت پژوهش وفناوری و با حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه اعضای گروه به بحث و بررسی در خصوص کتابهای پیشنهادی پرداختند.