نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

برگزاری همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه


همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه رازی در سالن شهید دکتر علیمحمدی برگزار می‌شود.