نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


نخستین کارگاه­ آموزشی " اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی" در تاریخ دهم و یازدهم تیرماه 1399 توسط معاونت پژوهش و فناوری­،  به مدت 6 ساعت به صورت مجازی برگزارگردید.

 در این کارگاه که برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد، 4 مدرس از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مباحث مربوط به اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از جنبه های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

درروز نخست دکترمنصور رضایی از گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با ارائه توضیحاتی در خصوص سرفصل های کارگاه و همچنین مدرسین آن ، در سخنانی با ذکر تاریخچه ای از اخلاق در پژوهش ، کلیات ودستورالعمل های ملی وبین المللی اخلاق در پژوهش را برشمرد. ایشان همچنین در سخنرانی دیگری، اخلاق در کارآزمایی بالینی ومراحل مختلف انواع مطالعات دراین خصوص را بیان کرد.

مدرس بعدی این کارگاه آقای دکتر محمد حسین فرزایی ازگروه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. ایشان در خصوص ارزیابی سود و زیان در طرح های پژوهشی و همچنین مباحث اخلاقی در انتشار نتایج تحقیق، شرایط نویسندگی و پلاجیاریسم صحبت کرد.

 

در روز دوم کارگاه که ساعت 9 صبح چهارشنبه یازدهم تیرماه برگزار شد،  ابتدا آقای دکتر رضایی به مرور سخنان جلسه  قبل پرداخت و سپس آقای دکتر بابک ایزدی از گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درمورد اخذرضایت آگاهانه  و رضایت در گروه های خاص صحبت کرد.

ایشان همچنین با ذکر توضیحاتی در خصوص کمیته های اخلاق و نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی، به معرفی آیین نامه وظایف کمیته های اخلاق و رسیدگی به تخلفات پژوهشی پرداخت.

سخنران آخر کارگاه آقای دکتر امیر کیانی از گروه سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که در خصوص نحوه انجام پژوهش بر روی حیوانات صحبت کرد. ایشان با برشمردن دستورالعمل های اخلاقی نظارت بر پژوهش های حیوانی، بر لزوم رعایت حقوق حیوانات در انجام پژوهش ها تاکید کرد.

                                                                                                                        

در پایان آقای دکتر منصور منصور رضایی با جمع بندی مطالب ارائه شده در کارگاه، به پرسش های شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ داد.