نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


درپی استقبال گسترده از برگزاری نخستین دوره کارگاه های اخلاق در پژوهش­های زیستی، دومین دوره این کارگاه توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ سه شنبه 31 تیرماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

در این کارگاه که با استقبال اعضای هیات علمی دانشگاه مواجه شد، ابتدا آقای دکتر وحید تادیبی عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در خصوص فرآیند درخواست بررسی پیشنهاده و اخذ شناسه اخلاق از کمیته اخلاق در پژوهش­های زیستی صحبت کرد. ایشان مراحل بررسی پیشنهاده را از زمان ارائه کاربرگ درخواست توسط استاد راهنما به مدیر گروه و

 

رسیدن به مرحله تایید توسط کارشناس کمیته اخلاق و پس از آن بررسی در کمیته اخلاق و اخذ کد از این کمیته برای شرکت کنندگان در کارگاه تشریح کرد.

مدرس بعدی آقای دکتر محمد مرادی عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه بود که در خصوص روش­های تعیین اندازه نمونه در پژوهش­های مبتنی بر نمونه­گیری صحبت کرد. ایشان با بیان اینکه مهمترین سوال در تحقیقات مبتنی بر نمونه گیری، تعیین اندازه نمونه است، روش های محاسباتی تعیین کمترین اندازه نمونه با استفاده از نرم افزار R ،جهت رسیدن به نتایج مطمئن و با توان قابل قبول را مورد بررسی قرار داد.

لازم به ذکر است گواهی شرکت کنندگان در کارگاه از سوی دفتر طرح وبرنامه دانشگاه صادر و از طریق اتوماسیون برای آنها ارسال خواهد شد.