نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آزمایشگاه مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آزمایشگاه مرکزی


کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آزمایشگاه مرکزی برای مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه های دانشگاه رازی در تاریخ شنبه چهاردهم تیرماه 1399 توسط آزمایشگاه مرکزی، به مدت دو ساعت به صورت مجازی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر میلاد کریمیان سرپرست آزمایشگاه مرکزی با ارائه توضیحاتی در خصوص هدف از تشکیل جلسه بر لزوم ارتباط بیشتربین کارشناسان دانشکده ها با آزمایشگاه مرکزی در جهت خدمات رسانی بهتر به داخل و خارج از دانشگاه رازی تاکید کرد و همچنین توضیحاتی درباره سامانه آزمایشگاه مرکزی بیان کرد.

در ادامه جلسه در خصوص  اختصاص گرنت خدمات آزمایشگاه مرکزی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به روز رسانی فهرست تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده­ها در سامانه آزمایشگاه مرکزی و معرفی سامانه آزمایشگاه مرکزی بحث و بررسی شد و همچنین آشنایی با فرآیندهای فوق الذکر، نحوه استفاده کارشناسان از سامانه آزمایشگاه مرکزی، تعریف کاربری و ... توسط آقای مهندس امیر سعیدی کارشناس آزمایشگاه مرکزی آموزش داده شد.