نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط آزمایشگاه مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط آزمایشگاه مرکزی


کارگاه آموزشی الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها جهت کارشناسان محترم آزمایشگاه ها و کارگاه های  دانشگاه رازی در تاریخ پنجم و دوازدهم آبان ماه 1399 توسط آزمایشگاه مرکزی، به مدت هشت ساعت به صورت مجازی برگزار گردید.

در ابتدای دوره آموزشی آقای دکتر سهیل طالبیان مدیر فنی آزمایشگاه مرکزی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء ضریب ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها بیان کرد.

این کارگاه توسط آقای مهندس علی رضایی متخصص حوزه ایمنی، سلامت و بهداشت و مدرس کارگاه های تخصصی با اهداف آشنایی شرکت کنندگان با الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها برگزار شد.

در این دوره آموزشی به کارشناسان محترم آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مفاهیم کلی در ایمنی شیمیایی و نمونه هایی از حوادث، اقدامات مدیریتی و مهندسی  آزمایشگاه ها و کارگاه ها ( برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی)، دفع مواد شیمیایی ( پسماندها و ضایعات )، حمل و نگهداری مواد شیمیایی،  مبادله اطلاعات خطر، راه های ورود مواد به بدن و استانداردهای موجود، پاسخ و کمک در شرایط اضطراری ، ایمنی عمومی حریق، برق گرفتگی، سیلندر و ... آموزش داده شد.

شایان ذکر است پس از پایان دوره آموزشی، آزمونی برگزار خواهد گردید و برای شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه آموزشی صادر خواهد شد.