نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه مرکزی


کارگاه آموزشی تخصصی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی جهت مدیران محترم و کارشناسان محترم آزمایشگاه های دانشگاه رازی در تاریخ  28 و29 مردادماه 1399 توسط آزمایشگاه مرکزی، به مدت شش ساعت به صورت مجازی برگزار گردید.

مدرس این کارگاه  آقای دکتر سهیل طالبیان مدیر فنی آزمایشگاه مرکزی بود. دراین کارگاه پیرامون کالیبراسیون سیستم اندازه گیری، آمار و مترولوژی و عدم قطعیت اندازه گیری و .... بحث و بررسی شد.