نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه معماری

تاریخچه معماری


گروه مهندسی معماری سال 1377 در دانشکده فنی تاسیس شد و در حال حاضر دوره های کارشناسی ارائه می دهد. این گروه در حال حاضر x دانشجو در مقطع کارشناسی دارد.